Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes hjemmeside kan du finde flere informationer om følgende emner:


 • Kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området.

 • Oversigt over dagtilbud i kommunen.
  Satser for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn.

 • Rammerne for tilsynet (kommunens kvalitetssikring).

 • Retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostordninger.

 • Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.
  Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, herunder for ansøgning om optagelse.

 • Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser.

 • Retningslinjer for udmeldelse af børn i dagtilbud.

 • Retningslinjer for udmeldelse af et obligatorisk læringstilbud.

 • Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, når tilskuddet til privat pasning bortfalder.

 • Sammenhængende børnepolitik.

 • Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

 • Vedtægt for forældrebestyrelsesarbejdet i daginstitutioner, så den er frit tilgængeligt.

 • Nationale brugertilfredshedsundersøgelser