Samtaler

Samtaler mellem personalet og forældrene

Opstartsbesøg og velkomstmateriale

Vuggestue og forældre kommer på besøg og vores velkomstmateriale sendes til børn og forældre.

3 måneders samtale

Vi formidler til forældrene hvordan deres barn har det i institutionen.


Endvidere tales der om hvilke forventninger vi har til forældrene.


Vi giver vejledning og gode råd i forhold til det videre samarbejde

Trivselssamtale (en gang årligt)

Samtalen handler om barnets generelle trivsel, dannelse, leg, læring og udvikling og barnets motivation indenfor de forskellige områder herunder sprog, motorik og sociale færdigheder.

Samtale og samarbejde vedrørende børn i udsatte situation (efter behov)

Dette samarbejde kræver noget helt særligt og i mange tilfælde også inddragelse af andre samarbejdspartnere PPR, pædagogisk specialvejledning m.m.