Hvem er vi?

Vores Historie

3. december 1970 oprettede Foreningen af Danske Lægestuderende en daginstitution for de studerendes børn, da så mange, især kvindelige, studerende ikke kunne gøre deres studier færdige på grund af mangel på børnepasning.


Institutionen lå på Fasanvej, indtil vi i 2005 flyttede til vores nuværende adresse i helt nyrenoverede lokaler med en nyanlagt legeplads, nyt legetøj og møbler.


Ved sammenlægningen af de kommunale institutioner til større enheder har vi valgt at forblive selvejende og har dermed en overskuelig størrelse, både administrativt og praktisk.


Vi er en lille selvejende institution normeret til 25 børn.


Vi er beliggende i Frydenlunds området og modtager børn fra villakvartererne og boligblokkene.