Børnesyn

Børnesyn

Vi vil være børnenes institution, der understøtter det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.


Vi arbejder med en anerkendende tilgang og et positivt børne- og menneskesyn med udgangspunkt i, at alle børnene føler sig, værdsat og er en del af fællesskabet.


Vi ser det enkelte barns forudsætninger og forsøger at hjælpe barnet ind i et forpligtigende fællesskab med nærvær og omsorg.


Vores børnesyn tager også udgangspunkt i, at barnet øver indflydelse på vores pædagogiske praksis.


Vi møder hver dag barnet med nærhed ved at have øjenkontakt, være tilgængelig i børnehøjde og være opmærksom på barnets behov.


Som fagpersonale tager vi ansvar for at finde ud af, hvad der i omgivelserne står i vejen for barnet, hvis barnet ikke lykkes ift. de krav og forventninger, som vi stiller.


Vi gør en dyd ud af at være gode rollemodeller og have en god omgangstone.