Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for børnehavens drift.


At være forældre i en selvejende daginstitution indebærer, at forældreinddragelsen er en naturlig del af hverdagen. Selveje er en styreform, der i daglig praksis giver forældrene mulighed for at gøre deres synspunkter gældende, hvis de ønsker det.


Bestyrelsen har til opgave at sikre forældrene og personalet indflydelse på principperne for institutionens daglige virke.


Forældrenes engagement i bestyrelsesarbejdet er frivilligt. Børnehaven får derved tilført en betydende ressource, både i form af forankring i forældrekredsen og i form af de timer bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmer arbejder, for at sikre de bedst mulige vilkår for deres børn.


Vi afholder forældremøde/ generalforsamling en gang årligt med valg til bestyrelsen. På mødet forelægges der bl.a. en årsberetning fra formanden og pædagogisk oplæg fra personalet


Michael

Formand

Marie

Kassér

Lea

Best. Medlem

Nikolaj

1. Supleant

Jonas

Næstformand

Christoffer

Best. Medlem

Kathrine

2. Supleant