Læreplaner

Læreplaner

De nye pædagogiske læreplaner er resultatet af en længere proces, hvor det pædagogiske personale har været en aktiv del af udarbejdelsen.


Sideløbende er der sket inddragelse af dagtilbuddets bestyrelse. Det har været en givende proces, hvor læreplanen er skabt ved refleksioner og overvejelser omkring børnenes hverdag, hvor hjem og institution samarbejder hele dagen om børnets trivsel, dannelse, udvikling og læring.


Børn lærer noget hele tiden. I denne sammenhæng skal den nye læreplan være rammen, der skaber de optimale forhold for vores børns trivsel, dannelse, udvikling og læring.


Denne læreplan skal danne rammen om udviklingen af den fælles pædagogiske retning og praksis i den selvejende institution FADL, hvor dokumentet forstås som en levende beskrivelse i forhold til omsætningen og udfyldelsen af vores kerneopgave.


Læs evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan HER


God læselyst!