Værdiegrundlag

Værdigrundlag

Vi skal i Fadl´s Børnehave først og fremmest leve op til Dagtilbudslovens § 8, som beskriver formålet med dagtilbud.


Vi anser dannelse af børnefællesskaber både for den enkelte og for gruppen som en meget vigtig pædagogisk opgave at løse og for den vigtigste nøgle til et godt liv.


Det er vores intention at være et dagtilbud med udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet med et positivt fokus på vores børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.


Vores fokus er, at leg, dannelse og læring sker i et socialt samspil mellem børn og voksne.


Læringsmiljøet er hele dagen – under frokosten, i garderoben, hvor børnene får tøj på, i den planlagte aktivitet og i legen.


Vores hverdag er bygget op om en vekslen mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutinesituationer og alle de andre situationer, som spontant opstår i løbet af dagen.


Derudover skal vi leve op til Børn og Unge- afdelingens vision om
at alle børn og unge udvikler sig til:


  • Glade, sunde børn og unge med selvværd.
  • Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan og er rustede til at møde fremtidens udfordringer.
  • Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det.
  • Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber.
  • Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt.