Hverdagen

Hverdagen i børnehaven

Vi har faste aktiviteter hver dag, der retter sig mod børnenes læring og udvikling. Værksted, bevægelse, musik og udelivs aktiviteter.


Derudover tilrettelægger vi både emne uger- og måneder.


Aktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad det er vi ønsker, at børnene får ud af det? Er det intentionen at de store hjælper de små, er fællesskabet i fokus osv.


Vi prøver at lære børnene at tage ansvar for fællesskabet på mange forskellige niveauer.


Det helt særlige som børn har, når de leger sammen og den læring der er netop i det, prioriteres højt.


Ydermere er der aftalt at have fokus på etablering af legemiljøer.


Det er den voksne der åbner, der har fokus på at stille inspirerende legemiljøer frem til børnene, der dagligt kan inspirere dem til nye legemuligheder ro og fordybelse.

Morgen

Klokken 6.30 møder den første voksne og gør klar til at modtage de første børn.


Når børnene kommer, gør vi meget ud af at hilse på både børn og forældre, først og fremmest dog børnene.


Nogle børn vil meget gerne vinke til forældrene, for andre er det lige meget. Indtil klokken 8.00 er der mulighed for at få morgenmad.


Til omkring kl. 9.30 kan børnene lege, tegne og spille – og i en hyggelig atmosfære starte dagen stille og roligt.

Formiddag

Formiddagen i børnehaven er præget af forskellige aktiviteter.


Børnene har travlt med at bygge togbane, lege med Lego, klæde sig ud, lege med dukker, spille spil, lægge puslespil, tegne/klippe, lege på legepladsen osv.


I løbet af ugen er der også faste aktiviteter. Eksempelvis en musikpædagog der kommer en gang on ugen og laver bl.a. musik med børnene.


Fra efteråret og frem til skolestart har vi en skolebørnsgruppe med faste aktiviteter, der stiler imod at gøre den sidste del af børnehavelivet så spændende som muligt og udvikle børnenes skoleparathed.


Klokken cirka 10.45 rydder både børn og voksne op, og børnene vasker hænder.


Derefter læser og synger vi, fortæller eller snakker om forskellige oplevelser til en såkaldt samling.


Her arbejder vi nogle gange temaorienteret, med dialogisk oplæsning, sang osv.

Middag

Klokken 11.15 spiser vi.


Vi har, i samarbejde med dagtilbuddet ved siden af, en fælles madordning.


Der serveres veltilberedt og varieret mad.

Madplanen kan altid ses på opslagstavlen i gangen.


Børnene har faste spisegrupper med en fast voksen, de ændres når vi finder behov for det.


Efter maden rydder barnet sine egne ting af bordet.

Eftermiddag

Efter maden går børnene på toilet og vasker hænder, inden vi skal ud på legepladsen.


Vi sørger for, at børnene får tøj på efter årstiden/vejret, og de skal så vidt muligt selv tage det på.


Udenfor bliver der leget, klatret, gravet, cyklet og spillet bold.


Sommetider er der fælleslege, eller vi laver bålmad.


Klokken cirka 14.00 spiser børnene deres medbragte madpakker.


Vi sidder indendørs ved bordene eller indtager medpakken ved vores små borde udenfor.