Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er meget vigtig for os.


Samarbejdet sker både i form af det formelle bestyrelsesarbejde og samarbejdet i hverdagen om det enkelte barn, og om skabelsen af inkluderende børnefællesskaber.


I det daglige forældresamarbejde indgår også vejledning af og sparring med forældrene om, hvordan vi sammen bedst understøtter deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.


Samarbejdet tager sit afsæt i den enkelte families behov, og alle skal opleve, at de bliver set og hørt.


Vi tilstræber, at samarbejdet omkring det enkelte barn er åbent, respektfuldt og ærligt.


Vi tilstræber i det daglige arbejde at have et højt informationsniveau, hvilket gælder både i forhold til dagens aktiviteter og det enkelte barns trivsel i hverdagen


Vi vil desuden tilstræbe at forholde os åbent og lyttende til konstruktiv kritik.


Det er vigtigt, at forældrenes tillid til os er så stor, at de giver udtryk for, hvad de mener.


Vi forventer, at forældrene orienterer os, hvis der sker, eller er sket store omvæltninger i hjemmet; og ligeledes forventer vi, at blive informeret om de ting, der vedrører barnets trivsel her, så vi i det daglige arbejde kan tage højde for det.


Forældrene informeres løbende om, hvad der foregår i institutionen og hvad vi gerne vil have at der støttes op om f.eks. selvhjulpen, oprydning, emneuger m.m.